THE WORLD ILLUSTRATION AWARDS 2017

Big news on Tuesday morning. My Salome, created for Village Voice, has been shortlisted for The World Illustration Awards 2017!

Przedobre rzeczy dzieją się. Moja Salome, stworzona kilka miesięcy temu dla nowojorskiego Village Voice, została nominowana do The World Illustration Awards 2017!

DOTPUTERS

Some time ago I told you about the workshop for kids I did in BWA Gallery in Wroclaw. We celebrated 7th birthday of 3D czyli Dizajn Dla Dzieci and designed Dotputers. I created a logo especially for this unique brand and our talented artists made lots of Dotputer models out of pizza boxes! Just take a look.

Mówiłam Wam ostatnio o warsztatach dla dzieci, jakie prowadziłam w BWA Wrocław. Świętowaliśmy siódme urodziny projektu 3D czyli Dizajn Dla Dzieci i projektowaliśmy Koputery, czyli komputery w kropki. Kroputery miały własne logo, a młodzi przezdolni artyści skonstruowali je z pudełek do pizzy! Tylko spójrzcie!