DOTPUTERS

Some time ago I told you about the workshop for kids I did in BWA Gallery in Wroclaw. We celebrated 7th birthday of 3D czyli Dizajn Dla Dzieci and designed Dotputers. I created a logo especially for this unique brand and our talented artists made lots of Dotputer models out of pizza boxes! Just take a look.

Mówiłam Wam ostatnio o warsztatach dla dzieci, jakie prowadziłam w BWA Wrocław. Świętowaliśmy siódme urodziny projektu 3D czyli Dizajn Dla Dzieci i projektowaliśmy Koputery, czyli komputery w kropki. Kroputery miały własne logo, a młodzi przezdolni artyści skonstruowali je z pudełek do pizzy! Tylko spójrzcie!